Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Bình luận
Văn bản đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi đại diện người dùng trình duyệt của khách truy cập, nhằm mục đích giúp phát hiện thư rác.

Chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng dịch vụ đó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có thể được xem tại đây. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.

Media
Văn bản đề xuất: Nếu bạn tải ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (GPS EXIF). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ ảnh.

Cookies
Văn bản đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Điều này nhằm mục đích thuận tiện cho bạn, để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn bình luận lần tiếp theo. Những cookies này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập nhiều cookie khác để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày, và cookies lựa chọn màn hình tồn tại một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất, các cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc đăng bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, chỉ chỉ ra bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa ID. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác
Văn bản đề xuất: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Hành vi của nội dung nhúng từ các trang web khác không khác gì so với trường hợp khách truy cập truy cập các trang web khác.